Category Archives: Advice for Filipinas

Attorneys – Can help, and can hinder!

As Registered Migration Agents, we must ALWAYS act in the next interests of our clients. Always! That includes when you get annoyed because you think we’re giving you a hard time. Well, guess what? We won’t bend! There are no “YES-MEN” here! We will tell you how it is, and that’s what you’re paying us for.

 

cliff Continue reading

2 Comments

Filed under Advice for Filipinas, Australian Visa Applications, Character Requirements, Practical Issues

Annulment at Diborsiyo sa Pilipinas

Nais namin dito sa Down Under Visa ng happy ending sa lahat ng aming mga kliyente ngunit hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. May mga relasyong hindi nag wo-work out at nag fail. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, basahin ang mga sumusunod upang maliwanagan ang ilang bagay.  Continue reading

2 Comments

Filed under Advice for Filipinas, Practical Issues, Relationship Issues

filipinawives.wordpress.com (Tagalog)

Napunta kami sa propesyong ito bilang isang Migration at naitatag ang Down Under Visa ilang taon na ang nakaraan, sa kadahilanan na nais naming makatulong.Ginawa ko ito nuon, at hanggang ngayon, ito parin ang aking hilig. Ito talaga ang hilig ko sa buhay ang makatulong. Pitong taon ang ginugol ko bilang isang single dad sa dalawa kung  anak na mga lalaki. Pitong taon sa kadahilanang ayaw ko lang na basta na lang lumagay sa tahimik. Dahil  gusto ko  ng isang magandang buhay, buhay may asawa, isang magandang pamilya at mapagmahal na asawa.  At nuong panahong nagdesisyon akong humanap ng mapapangasawa sa Pilipinas at nakilala ko si Mila ang pangarap ko ay aking nakamit……hanggang ngayon. Sa ngayon, magkatuwang kaming tumutulong sa ibang tao na  makahanap din ng ganitong kaligayahan,na sila ay makontento  sa kanilang pagsasama at sa kanilang buhay pamilya. Continue reading

Leave a comment

Filed under Advice for Filipinas

Cultural differences regarding “truth”

I don’t usually delve into the “relationship advice” area, however things come up with our clients sometimes and I’d like to share a bit of experience and to hopefully prevent some couples from digging deep holes for themselves that they can’t get out of.

Style Sheets Master

Different cultures have different views on a whole lot of things. Please read www.filipinawives.com.au to get a bit more insight into Filipino cultural differences. If you want to sustain a relationship with your Filipina lady, you should be trying to learn as much as you can. And you need to understand and accept that NO culture has a monopoly on truth! Both parties need to learn, and need to try to understand each other. Continue reading

Leave a comment

Filed under Advice for Filipinas, Philippines, Relationship Issues

Never leave out details (Tagalog)

Lagi naming sinasabihan ang aming mga kleyente  na Kompletohing sagutan ang questionnaire pag sila ay magsisimula sa Down Under Visa para makakuha ng kanilang Australian visas. Dito namin kinukuha ang kanilang mga detalye na inilalagay namin sa inyong visa applications, at ito ay dapat tama at kompletong sagutan. Ito ay napakahalaga.

Gaya kahapon may kleyente kami sa opisina. Sinagutan na nila yung visa questionnaire, tapos saka kami tinanong kung dapat bang” isama duon yung mga detalye ng mga bata?” Continue reading

Leave a comment

Filed under Advice for Filipinas