Never leave out details (Tagalog)

Lagi naming sinasabihan ang aming mga kleyente  na Kompletohing sagutan ang questionnaire pag sila ay magsisimula sa Down Under Visa para makakuha ng kanilang Australian visas. Dito namin kinukuha ang kanilang mga detalye na inilalagay namin sa inyong visa applications, at ito ay dapat tama at kompletong sagutan. Ito ay napakahalaga.

Gaya kahapon may kleyente kami sa opisina. Sinagutan na nila yung visa questionnaire, tapos saka kami tinanong kung dapat bang” isama duon yung mga detalye ng mga bata?”

Inilagay lang nila duon ang detalye ng isang bata, pero sila ay mayruong tatlong anak.

Sa ngayon dahil unang visa palang baka hindi ito mapansin ng Embassy, pero sa susunod na mag- apply sila ng partner visa at ilagay nila ang detalye ng kanilang apat na anak saka mapapansin na sila ay nagkamali nuon. Ngayon kahit ito ay isang inosenting pagkakamali lamang ito ay kanilang tatawagin na “false statement”. Alam naming hindi  nila intinsyong gumawa ng masama , pero ang Embassy kailangang sundin ang batas at dahil duon baka di sila magkaruon ng visa? OO, maaring mangyari ito!

  • Kaya siguraduhin ninyo na isulat ang mga
  • Ang lahat ninyong mga anak
  • Ang detalye ng inyong nakaraang kasal
  • Ang detalye ng inyong ka live in nuon
  • Ang lahat na detalye ng inyong pagpunta sa ibang bansa sampong taon na ang nakakaraan

At kung hindi ninyo alam ang eksaktong  halimbawa ng birthday o ng inyong pagpunta sa ibang bansa o ang paglipat sa ibang address dapat ninyong sabihin sa amin na hindi ninyo alam. Huwag kayong manghula.

 

  • Ang lahat ninyong address sa loob ng sampong taon

 


Mila Harvie is the wife and very active business partner of Jeff Harvie, Registered Migration Agent. Together with their son Jeremy Harvie and some dedicated staff they run Down Under Visa, that well-known and very busy Migration Agency in Manila, Philippines. She takes care of the needs of our Filipino clients, especially the Filipina ladies who find it much easier having another Filipina to talk to and to discuss their issues and problems.

Leave a comment

Filed under Advice for Filipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s