Mistakes in documents in the Philippines (Tagalog)

Ang dami naming kleyente na ganito lagi ang problema dito sa Down Under Visa.

Dito sa Pilipinas mayruon silang ibat ibang ugali sa pagiging tama. Hindi gaya sa Australia na dapat lahat ay maging tama. Wala silang pakialam kung tama ang petsa o kung ang spelling ay tama. At ang gobyerno gaya ng NSO (National Statistics Office), ang NBI (National bureau of Investigations), ganuon din sila.

Ang problema ang pagkakaiba sa pagitan ng pag iisip ng Australian Embassy at pag iisip ng pangkaraniwang Filipino. Ang Australian Embassy ang siyang magdedesisyon na mabigyan o hindi kayo ng inyong visa. Kahit sa palagay ninyo na ito ay isang inosenting pagkakamali lamang, maaring ito din ang maging dahilan na hindi kayo mabigyan ng inyong visa.

Sa ngayon ang Australian government ay nagiging mahigpit na lalo nat kung hindi sila sigurado sa inyong pagkakakilanlan o pagkatao. Pag hindi sila  100% kumbensi  na kung sino kayo, eh re refused nila ang inyong visa at kayo ay bibigyan ng sampong taon na ban! Walang visa sa loob ng sampong taon! Isispin na lang ninyo kung gaano kasama ang epekto nito.

Ang iba ninyong dokumento baka mayroun na itong mga mali, lalo nat kung ito ay galing sa NSO. Napaka ingat naming binubusisi ang inyong mga dokumento at talagang pinagtitiyagaan naming busisiin ito. Huwag kayong magalit kung sabihan namin kayo ng mga mali nito, kasi gusto lang namin kayong tulungan.

At pag may Makita kaming mali bibigyan namin kayo ng advise kung ano ang  dapat ninyong gawin. Dapat ninyong sundin kung ano ang sabihin namin sa inyo. Kung hindi ninyo naintindihan lagi ninyo kaming tanungin malugod naming sasagutin ang inyong mga tanong.

At siguraduhin ninyo na huwag kayong mag submit ng pekeng mga dokumento. Huwag kayong kukuha sa mga “fixer”. Kung may lumapit sa inyo at sabihing madali nilang maayos ang inyong problema sa inyong mga papeles, huwag ninyong gawin ito, dahil madadakip lang kayo. Minsan ang Embassy ay nag check at tumatawag pag na laman nila na kayo ay nag submit ng pekeng papel, sigurado na ma re refused kayo at bibigyan kayo ng tatlong taong walang visa.

Kaya lagi ninyong tandan na laging magsabi ng tutuo at makisama sa Down Under Visa at laging sundin ang aming  mga payo. Ang dami na naming mga experience at gusto naming ma grant ang visa ninyo.

 


Mila Harvie is the wife and very active business partner of Jeff Harvie, Registered Migration Agent. Together with their son Jeremy Harvie and some dedicated staff they run Down Under Visa, that well-known and very busy Migration Agency in Manila, Philippines. She takes care of the needs of our Filipino clients, especially the Filipina ladies who find it much easier having another Filipina to talk to and to discuss their issues and problems.

Leave a comment

Filed under Advice for Filipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s